Informacija za uporabnike


Arhivski UM Moodle iz obdobja 2011 - 2013 uporabnikom ni več dosegljiv.

V primeru, da potrebujete podatke, ki se nahajajo v njem, sporočite na elektronsko pošto.

RCUM, Služba za informacijski sistem